คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ปี 61

ใหม่ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 61

ใหม่ เตรียมสอบกองทัพอากาศ ปี 61

 
จำหน่ายแนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ  มีให้เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

มีให้เลือกดังนี้

 

– แนวข้อสอบ กองทัพอากาศปี 61  แบบไฟล์ PDF ปรินท์อ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่แจ้งโอน)

 -แบบหนังสือ+MP3 (1 เรื่อง) ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 799 บาท  

-ชุดติว ชุดMP3 +หนังสือ ครบเชต ราคา 1500 บาท!!!

– ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

 
สนใจสอบถามได้ที่

                                 

  LINE ID : @adt1688o                                                   โทร : 095-182-1879

มี 4 แบบให้เลือก

1.ไฟล์ PDF 399 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม 

2.หนังสือ แถม mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 799บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วัน

3.หนังสือ พร้อม mp3 เสียงติวครอบคุมเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ ราคา 1,500 บาท

4.ชุดติว หนังสือ พร้อม DVD (MP3+VCD) ราคา 2,500

6127A01 ประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

8 แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A02 กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ

3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3- ภาษาอังกฤษ

 

6127A03 นายทหารแปลภาษา และนายทหารภาษา กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A04 เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี 

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

11 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A05 นักดนตรี นักร้อง กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ถาม-ตอบ ดนตรีไทย

9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดนตรีสากล

10 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา

11 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A06 อนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

9 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

10 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

11 ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A07 อาจารย์ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผล

9 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

10 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

11 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A08 นักจิตวิทยา กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา

9 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต

10 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด

11 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

12 แนวข้อสอบเจิตวิทยา

MP3 – Personality  Test

 

6127A09 นายทหารจิตวิทยาคลินิก กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา

9 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต

10 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ? 

11 แนวข้อสอบเจิตวิทยา

MP3 – Personality  Test

 

6127A10 เจ้าหน้าที่แผนที่ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่

9 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS

10 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A11 เจ้าหน้าที่สำรวจพิกัด กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

9 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

10 ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาศ

11 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A12 ช่างเขียน กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 หลักการเขียนที่ดี 

9 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

11 การเขียนเพื่อการสือสาร ถาม -ตอบ

12 เทคนิคการเขียนโครงการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A13 พลขับ, พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

9 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 

10 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

11 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 1

12 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 2 

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A14 ผู้บังคับสุนัขทหาร, ผู้บังคับสุนัข กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

9 ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และ สุนัขทหาร

10 แนวข้อสอบวิชาสุนัขทหาร

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A15 เจ้าหน้าที่ธุรการ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา

10 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

12 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A16 เสมียน กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A17 เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 

9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

10 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

11 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A18 เจ้าหน้าที่พิธีการและรับรองในประเทศ กองทัพอากาศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี 

9 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

11 แนวข้อสอบเรื่องการบริการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A19 นายทหารนโยบายและแผน

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

9 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

10 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

11 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

12 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A20 นายทหารพัฒนากำลังพล

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

9 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

10 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

11 การพัฒนาองค์การ (Organization  Development)

12 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A21 นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร การคลัง

9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

10 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ

11 ถาม-ตอบระเบียบการเบิกจ่าย‏

12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A22 นายทหารงบประมาณ วิเคราะห์งบประมาณ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

9 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ

10 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ

11 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ 

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A23 นายทหารตรวจสอบและประเมินผล

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

9 การบริหารการวัดและการประเมินผล

10 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A24 นายทหารแผนงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน

9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A25 นายทหารวิชาการ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การวิจัยทางการศึกษา

9 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

10 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล

11 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A26 นายทหารวิเคราะห์และบริหารข้อมูล

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง

9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

10 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A27 นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

9 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

11 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

12 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A28 นายทหารสถิติและวิเคราะห์

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)

9 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

10 การนำเสนอข้อมูลสถิติ

11 การสุ่มตัวอย่างและการประมวลผลข้อมูล

12 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

13 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A29 นายทหารโครงการ 

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล p13

9 การบริหารแผนงาน โครงการ 

10 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

11 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A30 นายทหารจัดการศึกษา

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา

9 การวิจัยทางการศึกษา

10 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

11 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A31 บรรณารักษ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด

9 ความหมายและความสำคัญของสารนิเทศ

10 การจัดหมู่หนังสือ

11 บัตรรายการหนังสือ

12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

13 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A32 นายทหารควบคุมการซ่อมบำรุง

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

9 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

11 แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล

12 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A33 นายทหารส่งกำลังบำรุง

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

9 ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังบำรุง

10 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A34 นายทหารประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

9 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์

10 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A35 นายทหารข่าวกรองเป้าหมาย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 ศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่องข่าวกรอง

10 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว

11 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

12 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A36 นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่

10 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

11 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A37 นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

10 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร

11 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A38 นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A39 นายทหารสุขาภิบาล

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

10 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม

11 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A40 นายทหารพระธรรมนูญ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

9 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

11 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

12 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476

14 แนวพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A41 นายทหารเทคนิคการแพทย์

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์

9 พันธุศาสตร์เบื้องต้น

10 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส

11 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องเคมีคลิกนิก

12 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด 

13 แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์ 

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A42 นายทหารกายภาพบำบัด และส่งเสริมสุขภาพ

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา (Repaired)

9 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ)

10 จิตวิทยาการออกกำลังกาย

11 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท

12 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา

13 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด

MP3 – ภาษาอังกฤษ

 

6127A43 นายทหารรังสีเทคนิค

1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

8 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป

9 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้

10 การใช้รังสีทางการแพทย์

11 การป้องกันอันตรายจากรังสี

12 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี

MP3 – ภาษาอังกฤษ