รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
** ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ.
** ปวส. – ปริญญาตรี
ตำแหน่งที่เปิดรับ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครที่ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์์ https://nsc.thaijobjob.com/